Tietosuojaseloste

Verkkosivustomme osoite on: www.kojufilm.com.

1. Rekisterin pitäjä

Koju Film Company Oy
info@kojufilm.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heikki Oinonen, heikki@kojufilm.com

3. Rekisterin nimi

Koju Film Company Oy verkkosivuston käyttö- ja viestintärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja tallennetaan jotta:

  • Yhteydenottolomakkeilta tuleviin viesteihin voidaan vastata ja niiden lähettäjiin pitää yhteyttä

Rekisterin tietoja voidaan käyttäjän hyväksymänä käyttää myös sähköpostimarkkinointiin.

5. Rekisterin tietoseloste

Käyttäjä voi ilmoittaa seuraavia henkilötietojaan:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Muut vapaamuotoiset tiedot

Lisäksi tallennamme lomakkeiden/tilauksen lähettämisen ajankohdan (päivämäärä ja kellonaika), sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot mahdollisten ongelmatilanteiden ja järjestelmän väärinkäytön tunnistamisen varalta.

5.1 Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston sivut voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan vain suoraan käyttäjiltä itseltään verkkolomakkeiden kautta.

Sen lisäksi verkkosivusto kerää automaattisesti lokitietoja.

7. Säännönmukaiset luovutukset

Emme säännönmukaisesti luovuta tietojasi kenellekään.

8. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja kuten uutiskirjeiden lähetyksiä. Tällaisissa tapauksissa riittävästä tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan esim. sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita. Luovutettavia henkilötietoja voivat olla nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. ATK-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa. Sivuston tietoliikenne on salattua.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai sähköpostilla. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

Tarkastuspyynnöstä on oikeus periä kohtuullinen korvaus.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

12. Evästeet

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookies). Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.

Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla. Ohjeet evästeiden käytön estämiseen löydät selaimesi omilta ohjesivuilta:

Firefox
Chrome
Chrome Android
Chrome iOS
Opera
Internet Explorer
Safari
iOS Safari

13. Sivuston käytön tilastointi

Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin. Tilastoinnin evästeet voivat tallentaa mm. seuraavanlaista tietoa:

  • Vierailun kellonaika
  • Vieraillut sivut sivustollamme
  • Mistä vierailija saapui sivustolle
  • Mitä selainta vieralija käytti

Lisätietoa tilastoinnin keräämästä datasta löydät täältä: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi

14. GDPR User tracking

User tracking

We use Leadoo’s tracking service to follow what users are doing on the site and combine this behavioral data with other data we can gather from e.g. chat interactions. Leadoo uses etag tracking in order to hook together the same users behavior over several sessions – in practice this works similarly to cookie based tracking. Please check out Leadoo Marketing Technologies Ltd’s Privacy Policy (https://leadoo.com/privacy-policy/) for more information on what is tracked and what your rights are. Leadoo works as the Processor and we work as the Controller for the data in terms of GDPR. You can stop the tracking by emptying your browser’s cache after the visit. For more on how Leadoo works as a GDPR compliant processor, see https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Käyttäjänseuranta

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Användarspårning

Vi använder oss av Leadoos användarspårning för att följa med hur våra användare rör sig på våra webbsidor samt kombinerar detta data med användarinformation som bl.a. samlas upp via chat interaktioner. Leadoo använder sig av etag spårning som tekniskt skiljer sig från cookie spårning men som omfattas av samma lagstiftning. Läs närmare om Leadoo Marketing Technologies Ltd’s integritetspolicy (https://leadoo.com/privacy-policy/) för mer information om vilken information sparas och vad dina rättigheter är. Leadoo fungerar som Processor och vi själva som Controller i GDPR termer. Du kan avsluta spårningen genom att tömma din webbläsares cache. För mer information om Leadoo’s GDPR policy, kolla in https://leadoo.com/privacy-policy-processor/